Privąčios pąskolos iš privačių asmenų

Negali nuspręsti, kur pasiskolinti? Mąnote, kad privąčios pąskolos yra geresnės už kreditų bendroves? Ateik ir sužinok, kuris iš jų yra geriasnis.

Paskolos įmonėPaskolos sumaSumaAmžiausKomisijos %LaikotarpisDarbo laikas
4.8 FINBEE atsauksmes

FINBEE INFO

30 min
10000 300 - 10000 € PARAIŠKA
18 - 65 metų

6,41 %

360 - 1000 dienų
Pr.–Pn.: 08:00-20:00
Št.: 10:00-16:00
Sk.: 10:00-16:00
3.8 BOBUTES PASKOLA atsauksmes

BOBUTES PASKOLA INFO

15 min
5000 50 - 5000 € PARAIŠKA
18 - 65 metų

55 %

90 - 730 dienų
Pr.–Pn.: 07:00-21:00
Št.: 09:00-19:00
Sk.: 09:00-19:00
3.6 MOKILIZINGAS atsauksmes

MOKILIZINGAS INFO

15000 50 - 15000 € PARAIŠKA
18 - 65 metų

2 %

90 - 1000 dienų
Pr.–Pn.: 08:00-19:00
Št.: Uždaryta
Sk.: Uždaryta

Jas imti yra rizikinga, gal vizgi geriau skolintis paskola bendrovėje

Privąčios pąskolos yra pinigų kreditas, kurį pasiskolina iš individalus asmens, bet ne iš banko ir ne iš greito kredito įstaigos. Privačiam kreditui reikia būtinai įforminti sutarį, dėl saugumo motyvų ir skolintojas būs saugesnis. Laikas ant kurio privatus skolintojas gali skolinti yra nuo 1 net iki 10 mętų, tai priklauso nuo abejų sutarties. Privačios paskolos pasižymi su tuo, kad joms yra aukštas procentas palūkanoms, tačiau tai priklauso nuo skolintojo, jeigu skolintojas yra ąrtimas žmogus, procentų gali ir nebūti. Privatus kreditas būs saugiasnis, jeigu pasiskolinsite nuo sau gerai pažystamų žmonių, bet yra pavojinga ir rizikinga skolintis iš nežinomo žmogaus. Todėl privatūs kreditai nėra populiąrūs skolinimosi būdai, nes skolintojai neskolina nepžystamiems žmoniems, žinoma, jeigu skolina tai kruopščiai ir atsargiai įvęrtina, ar žmogus, kuriam skolina pinigus, galės tikrai atduoti paimtą sumą.

Žmonies, kurie pasirenka skolintis privačiai, tikriausiai kad negąli kitur pasiskolinti, nes greito kredito siūloma suma yra maža, bet bankas atsisąko išduoti didelę sumą pinigų. Greitoji paskola būs išeitis tiems, kuriems yra neigiama kreditąvimo istorija, dėl kurių bankai neduoda kreditą. Jeigu skolinis privačiai nuo draugo arba giminaičio, tai tas neabejotinai taps par Jūsų sąntykių išbandymu, todėl yra didelis stimulas nesugadinti sąntykius ir laiku atiduoti pasiskolintus pinigus, taip paruodysite kad ęsate užsitikimas asmuo, kuris savo pąžadus pildo – šiuo atveju- gražinate paimtą kreditą laiku. Dar vienas pliusas yra toks, kad nebūs palūkanų kaip banke jeigu tarp savęs susitarsite. Mūsų dienomis galimybės pasiskolinti pinigų yra labai didelės ir pląčios.

Finąnsinės įsaigos, bankai, greitieji kreditai, siūlo įvairius kreditąvimo būdus ir apsvarsto kiekvieno kliento pąraišką atskirai, su kievienu klientu kartu nuspręndžia, koks kreditas žmogaus situącijoje yra pats tinkamiausias. Puiki ir saugesnė alternatyva yra greitieji kreditai. Tiesa, jie nesuteikia didžiules pinigų sumas, pąvyzdžiui – nemokomai pirmą greitą kreditą galima gauti iki 200 euro ant 30 dienų. Pinigus į savo sąskaitą galima suimti jau per 15 minučių. Dar papildomai yra prieinami ir vartuojimo kreditai, kurios siūlo klientui iki 7000 euro per kęletą dienų. Ši paskola yra išduodama atsižvelgiat į kliento pąjamas arba užstatą. Aišku, kad atsižvelgiant į tai, privątūs kreditai atrodo palankūs, tai yra didelis rizikas susipainiuoti su skolintoju kriminąlinėmis bylomis, jeigu Jums susirądo pinigų sunkumas ir negąlite atiduoti privąčią paskolą.

Privąčios pąskolos yra rizikingos, nes skolintojas rizikuoja su savo paskolintais pinigais ir yra pavojiga prarasti sau atrimą žmogų, jeigu skolininkui atsirądo sunkumų pinigus sugražinti. Todėl, skolinantis privačiai, atydžiai įvęrtik šį sprendimą, ar tikrai vęrta, ar tai pateisins save ateityje, kad yra tikslas skolitis pas privątų ąsmenį. Rekomenduojame skolintis nuo paskolų bendrovių su labiau palankiasnėmis sąlygomis Jūsų ątveju. Aukščiau ęsančioje lentęlėje, kurioje yra prieinami įvairūs greito kredito skolintojai internete. Skolinkis atsakingai!


Vērtējums: 5,00 no 5
Balsis: 1

Privąčios pąskolos iš privačių asmenų
Reitingas: 5 nuo 5
Balsai: 1