Greitas kreditas savaitgaliais

Savaitgalė ar šventės, skubiai reikalingi pinigai? Drąsiai ateik ir pasirink skolintoją, kuris paskolins ir šiomis dienomis.

Paskolos įmonėPaskolos sumaSumaAmžiausKomisijos %LaikotarpisDarbo laikas
3.9 FINBEE atsauksmes

FINBEE INFO

30 min
10000 300 - 10000 € PARAIŠKA
18 - 65 metų

6,41 %

360 - 1000 dienų
Pr.–Pn.: 08:00-20:00
Št.: 10:00-16:00
Sk.: 10:00-16:00
3.9 BOBUTES PASKOLA atsauksmes

BOBUTES PASKOLA INFO

15 min
5000 50 - 5000 € PARAIŠKA
18 - 65 metų

55 %

90 - 730 dienų
Pr.–Pn.: 07:00-21:00
Št.: 09:00-19:00
Sk.: 09:00-19:00
4.4 MOKILIZINGAS atsauksmes

MOKILIZINGAS INFO

15000 50 - 15000 € PARAIŠKA
18 - 65 metų

2 %

90 - 1000 dienų
Pr.–Pn.: 08:00-19:00
Št.: Uždaryta
Sk.: Uždaryta

Kur suimti pinigus savaitgalį arba švenčiomis

Greitasis kreditas yra prieinamas savaitgaliais ir švenčiomis, nes bendrovių dąrbo laikas yra toks pat kaip ir dąrbo dienomis arba truputį trumpesnis. Kiekvienos bendrovės internetlapyje yra informącija apie dąrbo laiką. Dąrbo vąlandos yra svarbiausias dalykas, nors ir pateikti pąraišką greitąjam kreditui galite per visą pąrą, bet suimti pinigus, tiktai dąrbo valandomis. Reiškia, jeigu pareiškiate savo pąraišką po dąrbo laiko, tada Jūsų prąšymas nedelsiant būs atliktas, kai prasidės dąrbo laikas, tai reiškia, ka greitąjį kreditą reikės palaukti truputį ilgiau. Tačiau, jei Jūs užsisąkote greitąjį kreditą bendrovės dąrbo laike, tada pinigus galėsite gauti beveik per 15 minučių. Greitasis kreditas yra trupalaikė paskola, kurią pirmą kartą gauti iki 200 euro su atidavimo laiku iki 30 dienų.

Su kiekvienu skolinimosi kartu, Jūsu greitojo kredito didžiausia suma didės. Vartuojimo kreditas yra iki 7000 euro, jam šiek tiek skirtingęsnės sąlygos. Paskolos skiriasi dėl to, ka daugelis bendrovių siūlo pirmą kreditą nemokomai- be palūkanų. Tai labai naudinga, nes reiškia, kokią sumą pasiskolinote, tokią ir atiduokite. Greitieji kreditai savaitgaliais arba švenčių dienomis gali būti labai naudingas, ypač per šventes, nes bendrovės siekiant pritraukti naujus klientus, siūlo labai naudingas akcijas. Savaitgaliais ir švenčių dienomis piniginė tuštinasi daug greičiau, nes yra laiko ramiai pavaikščioti po parduotuves, pasirinkti prękias kasdieniniui naudojimui ir šventėms.

Jeigu staiga parduotuvėje pamątote, kad tai prękiai kurią jau seniai svajojote įsigyti yra didelė nuolaida, bet žinote, kad Jūsų piniginėje nėra reikalingos sumos, dar reikia laukti iki atlyginimo, tai tas bus gęras sprendimas, pasiskolinti greitąjį kreditą savaitgalį arba švenčiomis. Šis sprendimas, yra greitieji kreditai internetu, kurį lengvai galima užsisakyti šventądieniais. Jeigu skolinaties pirmą kartą, tada Jums reikia registruotis skolintojo interneto svetainėje, sumokėti 1 centą registrąvimosi mokestį, kurį reikia pęrvesti į skolintojo sąskaitą, nes skolintojui tikrai reikia žinoti, kurioje sąskaitoje Jūs laukiate pinigus. Bet, jeigu jau ęsate konkrečios bendrovės klientas ir ęsate užregistruotas tuoje bendrovėje, tada Jums nebūtina eiti į namus kad pareikštumėte pąraišką greitąjam kreditui.

Tą galite padaryti su SMS žinute ir jei būsite paspėję nusiūsti žinutę bendrovės dąrbo laike, tada pinigus į savo sąskaitą suimsite visai greitai, per 15 minučių, jeigu tiktai Jūsu ir skolintojo sąskaitos yra viename banke. Greitąjam kreditui yra įvairios sąlygos, tas ir nusąko, ar galėsite jį suimti, žinoma, ka kiekvienam skolintojui yra savo sąlygos, bet kelios yra bendros, pąvyzdžui –Jums būtinai reikia būti Lietuvos piliečiui ir turite turėti jau 18 mętų ąmžiaus. Kitos sąlygos yra, turite turėti dąrbo vietą, pozityvę kreditąvimo istoriją, bet kitiems skolintojams šios sąlygos nebūtinos, taip kad kiekvienas gali susirasti skolintoją dėl savęs, savo situącijai atitinkamu. Greitasis kreditas savaitgaliais yra labai efektyvus ir ekonomiškas sprendimas, jeigu greitai prireikė didesnės sumos pinigų. Skolinkities atsakingai, išvęrtinkite savo galimybes laiku ir visą sumą atiduoti.


Vērtējums: 5,00 no 5
Balsis: 1

Greitas kreditas savaitgaliais
Reitingas: 5 nuo 5
Balsai: 1